logo kunstkolk Boxmeer Kunstkolk
Kunstcollectief Boxmeer
…van een leien dak
Categories: nieuws


KoppelKunst

Vorig jaar is kunstcollectief Kunstkolk Boxmeer gestart met een nieuwe expositie-reeks. De jaarlijkse Kunstkolkroute is gebleven maar daarnaast wordt voortaan ieder jaar in april een expositie gehouden onder de noemer ‘KoppelKunst’.
In 2023 ging het letterlijk om koppelkunst. Via een loterij werden twee Kunstkolkers ‘gekoppeld’ om samen een kunstwerk te maken. Het idee is enthousiast opgepakt door de Kunstkolkers. De resultaten waren in het Koningskerkje te Vierlingsbeek te zien in april van dat jaar.
Positieve ervaringen van de Kunstkolkers, enthousiaste bezoekers, reden genoeg dus om KoppelKunst tot een vast onderdeel van het Kunstkolk-programma te maken.

Oude leipannen

En zo wordt op 13 en 14 april 2024 in het Koningskerkje Vierlingsbeek de tweede KoppelKunst-expositie gehouden. Dit jaar ligt de koppeling niet in de personen maar in de dingen.
Onlangs is de oostzijde van het dak van het Koningskerkje vernieuwd. Daardoor kwam een grote partij oude leipannen beschikbaar. Leipannen die de zichtbare sporen van hun jarenlange functie als dakpan dragen.
Kunstkolklid Anke van Gorp, die ook in haar weefkunstwerken niet voor de hand liggende materialen gebruikt, zag er wel mogelijkheden in om die oude leien in de kunst een tweede leven te geven. De vraag was snel gesteld. Voor de aannemer maakte het niet uit of de leipannen vermorzeld zouden worden tot puingranulaat of dat ze door de Kunstkolkers tot een kunstwerk zouden worden gemaakt. Van het een kwam het ander en is het idee ontstaan om de oude leipannen van het Koningskerkje tot uitgangspunt te maken voor de tweede KoppelKunst.

…van een leien dak

De Kunstkolkers zijn aan het werk gegaan. Ze zijn de container in ‘gedoken’ en hebben een deel van de oude leipannen veilig gesteld voor de kunst. Ze hebben hun creatieve gedachten en vaardigheden ingezet. Het heeft verrassende kunstwerken opgeleverd. Voor sommigen na lang en diep nadenken en proberen, voor anderen na een briljante inval.
Het mooie van dit concept is dat de Kunstkolkers werden uitgedaagd om over de grenzen van hun eigen discipline te denken en te werken.

De titel van de expositie is welhaast vanzelfsprekend: ‘….van een leien dak’.
En waar kan deze expositie beter worden gehouden dan in het Koningskerkje!?


…van een leien dak
zaterdag 13 en zondag 14 april 2024
van 11.00 tot 17.00 uur
Koningskerkje
Spoorstraat 17
5821BB Vierlingsbeek


Geen reactie mogelijk.