logo kunstkolk Boxmeer Kunstkolk
Kunstcollectief Boxmeer
Wie zijn wij?

Het begin
Het prille begin van een kunstcollectief in de gemeente Boxmeer ligt in het voorjaar van 2006. Tijdens de kunst en cultuurbeleidsvergadering in de Weijer, waarvoor vele Boxmerenaren genodigd waren, ontmoetten Else van der Sloot en Paulien Korte elkaar. Beiden voelden het als een gemis dat er geen atelierroute in de gemeente Boxmeer bestond. Samen hebben zij toen besloten het voortouw te nemen in het realiseren hiervan. Begin september volgde de eerste bijeenkomst van 9 geïnteresseerden op Steenstraat 3. In november kwam het idee van de Countdown in zicht en dat werd als een uitgelezen moment beschouwd om de groep naar buiten toe te presenteren.

Een naam ontbrak nog, die werd door de gelukkige samenwerking van Hans Vos en Guus Verzellenberg gevonden:

DE KUNSTKOLK

Tijdens de Countdown eind 2006 kwamen er meer nieuwe leden bij en de groep bestaat nu uit 15 personen.
In het weekend van 7, 8 en 9 september 2007 werden de deuren van de ateliers van de leden van de Kunstkolk voor de eerste maal wagenwijd open gezet en was de 1e open atelierroute in Boxmeer een feit. Het was ook de start van een inmiddels jaarlijks terugkerende gebeurtenis die zich in een toenemende belangstelling van kunstliefhebbers mag verheugen.
De leden van de “Kunstkolk” hopen dat het collectief een verrijking zal zijn en blijven voor de gemeenschap van Boxmeer en omgeving.

LID WORDEN VAN DE KUNSTKOLK?

Wilt u ook lid worden van de Kunstkolk?
Als u lid wilt worden van de Kunstkolk kunt u dit aangeven door een e-mail naar het secretariaat te sturen. Vermeld daarin kort wie u bent en wat uw kunstdiscipline is.

Atelierbezoek
Nadat uw bericht is ontvangen worden er drie Kunstkolkers aangewezen die een afspraak met u zullen maken voor een atelierbezoek. Uw werken worden bekeken en u kunt wat over uzelf en uw werk vertellen. De Kunstkolkers zullen bij dit bezoek tevens de criteria met u bespreken die voor het lidmaatschap gelden. Aspirant-leden moeten aan tenminste drie van de volgende vijf criteria voldoen: – een kunstacademie of -opleiding hebben gevolgd – een eigen atelier hebben – regelmatig exposeren – regelmatig de kunst discipline beoefenen – verkopen en, of in opdracht werken

Stemming
Van het atelierbezoek wordt in een algemene ledenvergadering verslag gedaan. In dezelfde vergadering wordt vervolgens door de leden over de toelating gestemd. Als tenminste tweederde van de leden instemt wordt u toegelaten.

Serieus platform
Er is welbewust voor een zorgvuldige procedure gekozen. Daarmee wordt beoogd om de Kunstkolk tot een serieus platform voor kunst te maken en te houden. Om dit doel te realiseren wordt van alle leden een actieve inzet verwacht.

De folder met informatie kunt u hier downloaden:
lidwordenkunstkolkfolder