logo kunstkolk Boxmeer Kunstkolk
Kunstcollectief Boxmeer
Disclaimer

Privacyverklaring en disclaimer vereniging Kunstkolk

De vereniging Kunstkolk verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door leden en derden verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens).
Via de website worden de volgende gegevens verzameld:

 1. persoonlijke gegevens van de leden: naam, adres, woonplaats, emailadres, foto en website
 2. functionele, statistische en analytische gegevens van de bezoekers (geanonimiseerd)
 3. gegevens van bezoekers die gebruik maken van het contactformulier

De vereniging Kunstkolk beheert de volgende privacygevoelige gegevens van:

 • leden: adresgegevens, (NAWE: naam, adres, woonplaats en emailadres), telefoonnummers, website, portret foto’s en bankgegevens.
 • sponsors, donateurs en leveranciers: NAWE en bankgegevens inclusief bedragen van donaties en transacties
 • vrijwilligers: NAWE en telefoonnummers
 • van derden worden geregistreerd gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt en gegevens met betrekking tot transacties en donaties

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

 • het bijhouden van de ledenadministratie
 • het tot stand brengen en registreren van donaties en zakelijke transacties
 • het voeren van correspondentie
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw rechten

U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door ons worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Bij het verwijderen van donateurs- en transactiegegevens moeten we wel rekening houden met de eisen van Belastingdienst om donatiegegevens 7 jaar te bewaren.

Hoe beveiligt vereniging Kunstkolk gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft vereniging Kunstkolk technische en organisatorische maatregelen getroffen. Persoonsgegevens van leden staan enkel op pc’s van (bestuurs-)leden.
Op financiën betrekking hebbende persoonsgegevens staan uitsluitend op computers van de bestuursleden: voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze pc’s zijn voorzien van de laatste update en antivirussoftware.
Alleen de penningmeester en de voorzitter hebben toegang tot de bankgegevens.

Verwerken gegevens door derden

Vereniging Kunstkolk maakt geen gebruik van derden voor het beheer of gebruik van onder haar hoede zijnde persoonsgegevens. Deze gegevens worden ook niet aan derden verstrekt.
Bezoeken aan de website worden anoniem geaggregeerd voor statistische doeleinden. We volgen het  z.g. cookies beleid van Jetpack. Met deze firma is een separaat contract afgesloten over het omgaan met privacygevoelige gegevens.
Het gebruik van Facebook valt onder de privacyreglementen van deze organisatie en buiten de verantwoording van vereniging Kunstkolk. Het is aan de individuele gebruiker om daar de mate van privacy bescherming te bepalen en te accepteren.