logo kunstkolk Boxmeer Kunstkolk
Kunstcollectief Boxmeer
Tien jaar Kunstkolk 9, 10 en 11 september 2016
Categories: expositie, nieuws

logo updated geelHoren, zien en zwijgen
Kunstcollectief Kunstkolk Boxmeer bestaat in 2016 tien jaar. Het tweede lustrum is voor het kunstcollectief aanleiding om groots uit te pakken. Op 9, 10 en 11 september worden op drie locaties in de gemeente Boxmeer exposities gehouden. Voor de samenstelling van de exposities is uitgegaan van de begrippen horen, zien en zwijgen. Deze begrippen zijn voor de kunstenaar een belangrijk vertrekpunt bij het maken van zijn werk. Zonder horen, zien en zwijgen geen kunst! Ook voor de toeschouwer zijn horen, zien en zwijgen essentiële begrippen voor een individuele kunstbeleving. Door deze begrippen tot de leidende thema’s voor de exposities te maken worden twee kanten van kunst geraakt. Zowel de scheppende, de gevende kant,  van de kunstenaar, als de belevende, de ontvangende kant van de toeschouwer.

Drie exposities, drie locaties
In het jubileumjaar zijn er – anders dan bij de gebruikelijke atelierroute – drie exposities ingericht verdeeld over drie locaties. In de hal van het gemeentehuis is een expositie ingericht rondom het begrip zwijgen. Op de locatie van atelier ‘de Kleierije’ in Sambeek staat het begrip zien centraal. Horen is het vertrekpunt voor de expositie op de locatie ‘de Pimpernel’ te Groeningen. De locaties zijn op een te overziene afstand van elkaar gelegen en voor iedereen te ‘befietsen’. Het idee van de route is gebleven, alleen met minder locaties en meer kunst! De drie exposities zijn ingericht met kunstwerken van alle Kunstkolkleden. Sommigen hebben zich laten inspireren door de gekozen thema’s en hebben speciaal voor deze gelegenheid nieuw werk gemaakt. Anderen hebben werk gekozen uit hun bestaande oeuvre dat ze in een andere context en samenstelling presenteren. De gekozen thema’s waren voor de Kunstkolkleden een uitdagende, maar ook boeiende stimulans om aan het werk te gaan.

kunstkolk groepsfoto juni2016

Workshops
Naast het kijken naar kunst kunnen bezoekers ook zèlf kunst maken. Op de locaties ‘de Kleierije’ en ‘de Pimpernel’ worden op zaterdag en zondag in diverse kunstdisciplines workshops en demonstraties gegeven. Daaraan kan worden deelgenomen door zowel jong als oud. Op alle locaties zijn leden van de Kunstkolk aanwezig die op gezette tijden rondleidingen zullen verzorgen. Voor de bezoekers is er alle ruimte en gelegenheid om met de kunstenaars in gesprek te gaan over hun kunst en de techniek die ze toepassen. Op de locaties ‘de Kleierije’ en ‘de Pimpernel’ kan dat onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje wijn.

Marble-prints
Tijdens het lustrumweekend zijn ook dit jaar marble-prints van Gerrit Bartelink tegen een vriendenprijs te koop. Het gaat hierbij om unieke prints die slechts in één oplage zijn gemaakt. De prints zijn voor € 10 per stuk (oningelijst) te koop op de locatie ‘de Kleierije’ te Sambeek.

Gewe(c)kte illusies
Al enkele jaren is het bij de open atelierroute gebruikelijk dat een kunstzinnig side-event wordt georganiseerd. Kenmerk van deze gebeurtenis is dat alle deelnemers een kunstwerkje maken waarbij ze van hetzelfde voorwerp of thema uitgaan. De eerste keer was een kartonnen postdoos het vertrekpunt. De tweede keer was dat het idee van een ‘halfje’ kunst. Voor dit jaar is de weckfles als gemeenschappelijk voorwerp gekozen. De weckfles was voor onze ouders een onmisbaar voorwerp. In hun tijd was het ‘wecken’ van groente en fruit in veel huisgezinnen een normale bezigheid. Het hele gezin was erbij betrokken als de wintervoorraad moest worden aangelegd. Een kelder vol met vele weckflessen gevuld met groenten en fruit was de trots van menig huisvrouw. Zo staat de weckfles symbool voor het behouden, het conserveren van waren, het veilige gevoel van voldoende wintervoorraad. Conserveren, behouden of een veilig gevoel zijn niet direct begrippen die de juiste associaties met kunst oproepen. Kunst is in beweging, ontwikkelt, vernieuwt. De geest van kunst hoort niet in de fles! Toch heeft de Kunstkolk de weckfles als gezamenlijk voorwerp gekozen voor het kunstzinnige side-event in 2016. Het project heeft de titel
‘gewe(c)kte illusies’ gekregen. Het project heeft verrassende kunstwerkjes opgeleverd. De Kunstkolkers hebben met hun werk de weckfles gemaakt tot bewaarder van illusies maar ook tot een voorwerp waarmee illusies worden opgewekt. En zo wordt aan de weckfles een andere betekenis gegeven.
De ‘gewe(c)kte illusies’ zijn tijdens het lustrumweekend te koop voor € 25 per stuk.

Praktische informatie

Opening: Het lustrumweekend wordt op vrijdagavond 9 september geopend. De opening vindt plaats op het plein van het gemeentehuis en start rond 19.45 uur met een optreden van de Fanfare van de 4e Hoedanigheid. De openingshandeling wordt verricht door Karel van Soest, burgemeester van Boxmeer.

Locaties:
Thema-expositie horen: ‘de Pimpernel’, Groeningsestraat 32, 5826 AE Groeningen
Thema-expositie zien: ‘de Kleierije’, Grotestraat 112, 5836 AH Sambeek
Thema-expositie zwijgen: hal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer

Workshops, demonstraties, rondleidingen:
locatie atelier ‘de Kleierije’, Grotestraat 112, 5836 AH Sambeek:
zaterdag en zondag: Anneke Toussaint geeft een doorlopende demonstratie boetseren
zaterdag en zondag op de aangegeven tijden: Gerrit Bartelink geeft workshops beeldhouwen met gasbeton
zaterdag en zondag op de aangegeven tijden: Adriaan van Rossen geeft demonstraties beeldhouwen

locatie ‘de Pimpernel’, Groeningsestraat 32, 5826 AC Groeningen:
zaterdag en zondag op de aangegeven tijden: Gijs van Lanen geeft demonstraties werken met hout en ijzer

Op zaterdag en zondag worden op alle locaties op de aangegeven tijden rondleidingen gegeven.
Marijke van Bergen vertelt op zaterdag en zondag op alle locaties verhalen.

Open:
zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Op alle locaties zijn routefolders met relevante informatie gratis verkrijgbaar.
De routefolder en het affiche kunnen ook worden gedownload.
Klik hier voor de routefolder.
Klik hier voor het affiche.

affiche_2016_v01pr

Geen reactie mogelijk.