logo kunstkolk Boxmeer Kunstkolk
Kunstcollectief Boxmeer
Open atelierroute 2015 een succes
Categories: expositie, nieuws
deel overzichtsexpositie hal gemeentehuis

overzichtsexpositie hal gemeentehuis

Kunstcollectief Kunstkolk Boxmeer kan terugzien op een geslaagde 9e open atelierroute.
Het begon met de opening op vrijdagavond 11 september die in een ontspannen sfeer is verlopen en door vele kunstliefhebbers is bijgewoond.
De damesband ‘Femmes Kabaal’ heeft met haar optreden de opening licht en luchtig gehouden. Een sfeer die ook aansluit bij de gedachte achter het ‘halfje kunst’: kunst is voor iedereen!

Ondanks het wisselvallige weer zijn de diverse locaties goed bezocht. Veel bezoekers hebben de overzichtstentoonstelling in het gemeentehuis als oriëntatie- en startpunt genomen en hebben van daaruit hun keuzes gemaakt. Er heerste op de verschillende locaties langs de route een uitnodigende, gezellige stemming die de route-gangers aanmoedigde om op hun gemak alles te bekijken. Er werd ook druk van de mogelijkheid gebruik gemaakt om vragen te stellen aan de kunstenaars. Terugkijkend kan worden vastgesteld dat kunstliefhebbers en kunstenaars weer wat dichter bij elkaar zijn uitgekomen.

impressie van de opening

impressie van de opening

Het succes van de atelierroute is op de eerste plaats te danken aan de inzet van de deelnemende leden van de Kunstkolk. Zij hebben allemaal op hun eigen wijze een brede variatie aan kunst laten zien in en op de locaties van de route. Zij en hun gastkunstenaars kunnen tevreden zijn.

Het welslagen van de atelierroute is verder te danken aan de spontane medewerking van:
gemeente Boxmeer
Alu Expo Art, Gennep
Brasserie de Bock, Boxmeer
Grand Café de Douairière, Boxmeer
Grafipoint, Boxmeer

In 2016 wordt het 2e lustrum van kunstcollectief Kunstkolk gevierd. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. De Kunstkolk laat nog van zich zien en horen….

Geen reactie mogelijk.