logo kunstkolk Boxmeer Kunstkolk
Kunstcollectief Boxmeer
Kunstmuur in Boxmeer?
Categories: nieuws

logo updated geel

Houdt u van kunst?
Wilt U meer kunst in Boxmeer zien?
Vindt U dat de gemeente zich meer moet inzetten om kunst in de openbare ruimte te bevorderen?
Wel, dan zult U blij zijn met het initiatief de Kunstmuur in Boxmeer.

Pilot Kunstmuur
In september 2013 heeft kunstcollectief de Kunstkolk samen met de gemeente bij wijze van proef in de hal van het gemeentehuis een zogenaamde Kunstmuur opgericht. Verspreid in de hal werden diverse kunstobjecten opgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken tot het oprichten van een permanente Kunstmuur in het gemeentehuis van Boxmeer.
De Kunstmuur is een initiatief van de Stichting Kunstweek. Doel is zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten te prikkelen om in openbare ruimtes regelmatig wisselende beeldende kunst van lokale kunstenaars te tonen. Strikt genomen is de ‘Kunstmuur’ geen muur in de letterlijke betekenis van het woord. Het is een gelegenheid om op verschillende manieren kunst te exposeren. 

Proef Kunstmuur geslaagd!
Kunstenaars, bezoekers en ook de werkers in het gemeentehuis hebben enthousiast gereageerd. In de evaluatie werd de pilot als geslaagd beoordeeld: de Kunstmuur bleek een waardevolle aanvulling op de belevingswaarde van de hal. Het college van B&W van Boxmeer heeft daarom op 29 oktober jl. besloten in te stemmen met het oprichten van een Kunstmuur.

De werkgroep Kunstmuur Boxmeer
In principe kunnen alle lokale kunstenaars, onder nadere voorwaarden, in of aan de Kunstmuur tentoonstellen. Ook al is de pilot door leden van de Kunstkolk ingericht, het is niet de bedoeling de expositie-mogelijkheden te beperken tot de leden van dit kunstenaarscollectief. De organisatie van de Kunstmuur moet dan ook gedragen worden door een werkgroep met een brede basis in de Boxmeerse samenleving.

Taken van de werkgroep
De belangrijkste taken van de op te richten werkgroep zijn uiteraard het organiseren, inrichten en beheren van de Kunstmuur. De manier waarop dit zal gebeuren moet worden uitgewerkt in een plan van aanpak. In het plan, dat door het college van b&w wordt beoordeeld, moeten o.a. de volgende onderwerpen worden opgenomen: logistieke afspraken, eigendom en opslag van materialen, gebruik en inrichting van de hal, deelname kunstenaars en financiële aspecten. Er moet ook een draaiboek komen van de praktische uitvoering en de p.r.
De gemeenste faciliteert de werkgroep maar kent aan de leden geen vergoeding toe.

Doe mee! Zet uw liefde en talent in voor de kunst!
Oproep aan kunstliefhebbers, kunstenaars, galeriehouders, conservatoren: draag bij aan een beter kunstklimaat in Boxmeer. Meldt u aan als lid van deze werkgroep!

Wil Friesen (tel 0478 631746)
Kristianne Tummers (tel 0478 631401) en
Guus Verzellenberg (tel 0485 576215)

Geen reactie mogelijk.