logo kunstkolk Boxmeer Kunstkolk
Tien jaar Kunstkolk – Gewe(c)kte illusies
Categories: expositie, nieuws

Tien jaar Kunstkolk – ‘Gewe(c)kte illusies’
In het 2e weekend van september viert kunstcollectief Kunstkolk Boxmeer haar 2e lustrum. Een opvallend onderdeel van de lustrumviering is het project ‘gewe(c)kte illusies’.

Weckfles
Al enkele jaren is het bij de open atelierroute van de Kunstkolk Boxmeer gebruikelijk dat een kunstzinnig side-event wordt georganiseerd. Het idee daarbij is dat alle deelnemers een kunstwerkje maken waarbij ze van hetzelfde voorwerp of thema uitgaan. De eerste keer was een kartonnen postdoos het vertrekpunt. De tweede keer was dat het idee van een ‘halfje’ kunst. Voor de viering van het 2e lustrum is de weckfles als gemeenschappelijk voorwerp gekozen. De weckfles was voor onze ouders een onmisbaar voorwerp. In hun tijd was het ‘wecken’ van levensmiddelen in veel huishoudens een normale bezigheid. Het hele gezin was erbij betrokken als de wintervoorraad werd aangelegd. Een kelder vol met lange rijen weckflessen met ingemaakte groenten en fruit was de trots van menig huisvrouw. Zo staat de weckfles symbool voor het behouden, het conserveren van waren, het veilige gevoel van voldoende wintervoorraad.

‘gewe(c)kte illusies’

Gewe(c)kte illusies: de geest uit de fles!
Conserveren, behouden of een veilig gevoel zijn niet direct begrippen die associaties met kunst oproepen. Kunst is in beweging, ontwikkelt, prikkelt, vernieuwt! De geest van kunst hoort niet in de fles! Toch heeft de Kunstkolk de weckfles als gezamenlijk voorwerp gekozen voor het kunstzinnige side-event in 2016. Met dit gebruiksvoorwerp dat model staat voor conserveren wil ze juist laten zien dat kunst leeft! Met de weckfles als gemeenschappelijk voorwerp hebben de Kunstkolkers verrassend originele kunstwerkjes gemaakt. Van de ene kant is met de ‘gewe(c)kte illusies’ nog een beetje het idee van de oorspronkelijke functie van de weckfles gerespecteerd en zijn ze gemaakt tot bewaarder van illusies. Van de andere kant is het een voorwerp geworden dat zich heeft ontworsteld aan zijn conserverende functie en juist nieuwe gedachten en illusies oproept. En zo wordt aan de weckfles een dubbele betekenis gegeven.

'gewe(c)kte illusies'

‘gewe(c)kte illusies’

Drempel verlagen
De resultaten van het project zijn tijdens het lustrumweekend te zien in de hal van het gemeentehuis. De ‘gewe(c)kte illusies’ worden als een afzonderlijke geheel  gepresenteerd. Daarnaast is in het gemeentehuis de expositie rondom het thema ‘zwijgen’ te zien. De ‘gewe(c)kte illusies’ zijn te koop voor € 25 per stuk. Voor de bezoekers een mooie gelegenheid om tegen een kleine prijs een origineel kunstwerkje aan te schaffen. Met dit project wil de Kunstkolk werken aan het verlagen van de drempel om een kunstwerk(je) te kopen. Tegelijkertijd wordt met de koop van de ‘gewe(c)kte illusies’ een financiële bijdrage geleverd in de kosten van het organiseren van het lustrumweekend.

Opening
Het 2e lustrumweekend wordt op vrijdagavond 9 september geopend. De opening vindt plaats op het plein van het gemeentehuis en start rond 19.45 uur met een optreden van de Fanfare van de 4e Hoedanigheid. De openingshandeling wordt verricht door Karel van Soest, burgemeester van Boxmeer. Inmiddels is de routefolder met uitgebreide informatie gedrukt en op verschillende plaatsen verkrijgbaar. De routefolder kan hier worden gedownload.

Geen reactie mogelijk.