logo kunstkolk Boxmeer Kunstkolk
Een ‘halfje kunst’
Categories: expositie, nieuws
adriaan van rossen halfje 03aangepast

Adriaan van Rossen

Als onderdeel van de negende open atelierroute, die op 11, 12 en 13 september 2015 in de gemeente Boxmeer wordt gehouden, heeft kunstcollectief de Kunstkolk voor de tweede keer een boeiend nevenproject bedacht. Het vorig jaar uitgevoerde project ‘secret boxes’ bleek een groot succes en dat heeft de Kunstkolk ertoe gebracht om ook voor 2015 een interessante kunstzinnige ‘side event’ te bedenken.

Kunst voor iedereen….
Uitgangspunt voor het project 2015 is dat kunst in het dagelijks leven net zo gewoon moet zijn als het ‘halfje wit’ dat je bij de bakker haalt. De Kunstkolk vindt dat in ieder geval wel en wil daar een aanzet toe geven door tijdens de open atelierroute tegen een gunstige prijs speciaal voor de gelegenheid gemaakte kunstwerkjes aan te bieden onder de naam ‘een halfje kunst’.

halfje kunst_Janneke van Bergen_IMG_4709 uitsnedeaangepast

Feltwerk, Janneke van Bergen

Een niet voor de hand liggende vraag…
De gekozen titel ‘een halfje kunst’ vertegenwoordigt niet alleen de gedachte dat kunst voor iedereen is, maar is ook het idee voor het maken van de kunstwerkjes zelf. De Kunstkolkers en de deelnemende gastkunstenaars worden uitgedaagd om vanuit dit thema hun scheppende geest in te zetten om – letterlijk – een half kunstwerkje te maken. In eerste instantie lijkt de wat vreemde opdracht moeilijk uit te voeren maar al denkende, doende en werkende blijken verrassende kunstwerken te worden gemaakt. De niet voor de hand liggende vraag om een ‘halfje kunst’ te maken heeft de deelnemers er toe gebracht om binnen en buiten de grenzen van hun discipline te zoeken naar een oorspronkelijke en originele aanpak. En wat misschien niet door iedereen werd verwacht, de eindresultaten van het ‘halfje kunst’ blijken de kwaliteiten en de eigenschappen van een volwaardig kunstwerkje in zich te hebben.

Alleen tijdens de open atelierroute te koop!
Op de openingsavond, vrijdag 11 september 2015, worden de ‘halfjes kunst’ gepresenteerd en kunnen de bezoekers zelf oordelen of het halve of hele kunstwerken zijn geworden. Ze maken deel uit van de overzichtsexpositie die in het kader van de open atelierroute 2015 in de hal van gemeentehuis wordt gehouden.
Voor de deelnemers aan de open atelierroute was het een uitdagend project geweest dat, zeker in het begin van het werkproces, een heel andere benadering vroeg dan ze gewoonlijk gewend zijn bij het maken van hun kunst. Een project ook, dat wederom tot unieke en originele kunstwerken heeft geleid.

De ‘halfjes kunst’ worden tijdens de open atelierroute 2015 als onderdeel van de overzichtstentoonstelling in de hal van het gemeentehuis geëxposeerd.
Ze zijn alleen tijdens het weekend van de open atelierroute te koop voor de prijs van € 25,00 per kunstwerk.  Laat deze kans om een uniek kunstwerkje te verwerven tegen een kleine prijs niet voorbijgaan!

 

halfjekunst_kristiannetummers_101_1879_aroseisaroseisaroseaangepast

aroseisaroseisarose, Kristianne Tummers

Open atelierroute kunstcollectief Kunstkolk Boxmeer
opening 11 september 2015, 19.45 uur, plein/hal gemeentehuis Boxmeer
ateliers/locaties/overzichtstentoonstelling open op zaterdag 12 en zondag 13 september 2015 van 11.00 tot 17.00 uur

Geen reactie mogelijk.